Fysikalsk HjemmeMassasje

Lindheim-Eriksen

Smitteverntiltak

     BOOK TIME    

Kontakt oss

Helseerklæringskjema

Taushetsplikt

Vi er underlagt lov om alternativ behandling av sykdom mv., og har taushetsplikt på lik linje med offentlig godkjent helsepersonell. Vi er godkjente alternativ utøvere av Helsedirektoratet. Vi føre journal og fylle ut helseerklæringskjema før behandlingen da vi må følge retningslinjene Norsk Massasjeforening og Norges Massasjeforbund har gitt. Det er pasientens ansvar å opplyse om eventuelle sykdomstilstander, sykdomshistorie, graviditet og medikamenter som kan ha betydning for denne behandlingen.

Informasjon om hvorfor vi trenger disse opplysninger.

For oss er det viktig å vite hva vi må passe på ekstra ift. din helsetistand. I noen tilfeller må massasjeterapeuten ha bekreftelse av legen for en mulig behandling.

 

Hjertesykdommer

Noen hjertesykdommer som f.eks. angina trenger vi skriftlig bekreftelse fra din lege. Dette er det fordi kroppen slapper ekstra av og massasje kan føre til bedre blodsirkulasjon og det påvirker hjertet.


Hudsykdommer

Ved hudsykdom kan vi behandle deg med handsker, vi kan ikke behandle de områdene der det er åpnet sår. Vi behandler ikke vis det er en smitsom tilstad. Mange har alergier eller utslett og det skal ikke være et hinder for å ta behandling.


Kreft

Massasje øker blodsirkulasjon og dermed kan den også føre til raskere spredning, men massasje kan allikevel på kort sikt redusere angst og uro hos kreftpasienter, og ha en gunstig effekt på fysiske symptomer ved kreft, som smerte og kvalme. Det understrekes at ytterligere og mer grundige undersøkelser gjort over lengre tidsrom er nødvendig for å kunne trekke sikre konklusjoner vedrørende effekt. Les mer


Svært høyt blodtrykk

Massasje øker blodsirkulasjonen, og man frykter at massasje i kombinasjon med allerede forhøyet trykk i karsystemet kan føre til eventuele skader i årene og i verstefall forårsake en blodpropp. Men det finnes forskjellige grader av høyt blodtrykk. Derfor anbefales ikke behandling ved svært høyt blodtrykk. Ønsker du allikevel behandling må vi ha skriftlig bekreftelse fra din lege. Les mer


Graviditet

Det skjer mye nytt for kroppen den første svangeskap semestre og for at det skal være medisinsk forsvarlig behandling massere vi ikke før du har passert 3. mnd. mer om gravidmassasje kan du lese her


Diabetes

For oss er det veldig viktig å vite om du har diabetes, da massasje kan føre til høyt eller lavt blodsukker. Det er lettere for oos å hjelpe deg hvis du skulle havne i den situasjonen.


Hodepine / Migrene

Massasje kan være forebyggende for hodepine da når nakkemusklene er stramme kan dette føre til stress- eller spiningshodepinne. Ved migrene må vi ofte være litt mer forsiktig og tilpasse massasje ift det da noen ganger kan føre til migreneanfall hvis vi bruker samme styrke som på resten av kroppen. Det er bedre å jobbe mykt til og begynne med for å være i sikker siden.


Stress og søvn

Massasje kan forebygge stress og gir kroppen din indre ro. Dermde kan massasje også hjepe til å få et bedre nattsøvn.


Åreknuter

Noen åreknuter er vonde og anbefales å ikke massere i det området. Noen åreknuter blir fulgt med hos legen og de kan ikke masseres med mindre legen sender en skriftlig bekreftelse. De åreknuten kan ha kvavulert blod og massasje kan forårsake blodpropp, i få tilfeller kan massasje flytte på den proppen.


Operasjon

Har du blitt operert? Da må du vente med massasje rundt det området i minst 2 mnd.


Mer opplysninger

Det er mulig at vi må innhente opplysninger om din helsesituasjon for gjennomføring av behandlingssyklusen. Dette vil du eventuelt få spørsmål om først. Opplysningene vil bli oppbevart i henhold til bestemmelsene i Lov om behandling av og forskrift om personopplysninger.

Bekreft*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Takk! Vi har mottat din helseerklæringssjema og den vil bli lagt inn i din journal.